2023 en 2024

Planuitwerking
Bestemmingsplanprocedure
 

2025

Verkoop eerste deelfase
Bouwrijp maken & start bouw
Start verkoop vervolgfase

 

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.