12 april 2024
Geplaatst door TeamGroeneHeerlijkheid

Goed nieuws! Op 11 maart j.l. is er met Voergroep Zuid een koopovereenkomst getekend waarmee AM de ontwikkellocatie aan de Stationsstraat in Deurne heeft verworven. Hiermee kunnen we definitief verder in samenwerking met de gemeente Deurne om de nieuwe wijk ‘De Groene Heerlijkheid’ te realiseren.

De Groene Heerlijkheid wordt een groene wijk met circa 300 woningen, gevarieerd tussen grondgebonden eengezinswoningen en appartementen. En van deze woningen wordt zo’n 80% in het betaalbare prijssegment (huur een koop) aangeboden. Dit voorziet in de grote behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen in Deurne.

De Groene Heerlijkheid: dorps en betaalbaar wonen

De Groene Heerlijkheid wordt ontwikkeld op het bedrijventerrein tegen het spoor (in de volksmond ‘het Boerenbond-terrein’). Het bedrijventerrein transformeert naar een fijne, groene en toekomstbestendige buurt waar ontmoeten en natuurinclusiviteit de dragers zijn.

Het woningaanbod van koop- en sociale huurwoningen bestaat uit rijwoningen en appartementen. De nieuwe woonlocatie krijgt een dorpse sfeer en een gemoedelijkheid passend bij het huidige karakter van Deurne. Het overgrote deel van de woningen, zo’n tachtig procent, valt onder het betaalbare huur- en koopsegment. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van AM. Zo wordt voor mensen met een middeninkomen, ouderen en jongeren binnen de Groene Heerlijkheid een perspectief geboden op een woning in een toegankelijk prijssegment.

Informatie avond stedenbouwkundig plan

In 2022 zijn er al informatie avonden geweest naar aanleiding van het concept stedenbouwkundig plan. Tijdens deze avonden zijn door omwonenden en andere belangstellenden opmerkingen gemaakt en aanvullingen gegeven inzake het concept stedenbouwkundig plan. Deze opmerkingen zijn gebundeld en meegenomen in het proces om tot het stedenbouwkundig plan te komen. Op woensdag 24 april zal het stedenbouwkundig plan gepresenteerd worden en verwelkomen we je graag op deze informatie avond.

Datum: 24 april
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
Locatie: Huis voor de Samenleving in Deurne (Gemeentehuis)

Tijdens deze avond vertellen we je meer over de gemaakte keuzes met betrekking tot het plan en geven we een toelichting op de planning. Je kunt je aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar info@groeneheerlijkheid.nl onder vermelding van je naam, mailadres en het aantal personen.